Terapi

Polaritetsterapi er en terapiform som har som mål å skape fri flyt i livsenergiene. På denne måten kan fastlåste mønster i kropp, følelser og sinn løse seg og gi rom for positive endringer: både fysiske, følelsesmessige og holdningsmessige.

Behandlingen utføres på benk. Det er en fordel at du har på myke, tøyelige klær. Behandleren bruker ulike former for berøring. Faste, dype trykk for å løse kroniske blokkeringer, som harde muskelspenninger. Rugging for å øke energiene og lette hold for å skape rom for energiforandringer.  Behandleren jobber ut i fra en helhetstanke om at alt henger sammen. Derfor blir ikke bare de områdene som har symptomer behandlet, men hele kroppen.

Mange behandlere «lytter» med hendene og finner selv fram til områder som trenger behandling. Det finnes behandlinger som retter seg mot ulike organer og systemer og behandlinger som tar utgangspunkt i soneterapi, strukturbehandling eller korresponderende områder. Noen ganger trengs få behandlinger. Andre ganger trengs det flere, særlig hvis det er kroniske ubalanser som skal frigjøres.

Behandleren bruker også tid på å finne ut av tendenser i tankemønster og veileder til positive måter å se ting på. Tanker og følelser er også en del av livsenergiene våre. Disse har innflytelse på kroppen. Derfor er det viktig å få jobbet med å etablere gode tanker og holdninger om oss selv og jobbe med hvordan vi har det med oss selv og andre.

Opplevelser av prikking, nummenhet og strømninger er vanlige når du blir behandlet. I tillegg er trygghet, dyp ro og avspenning beskrivelser mange gir.

Etter og mellom behandlingene er du i en endringsprosess som kan gi ulike reaksjoner. Det kan oppstå smerter og stivhet, hvis vi har jobbet med stiv muskulatur. Gamle minner og følelser kan komme til overflaten og bearbeides igjen. Noen blir trøtte og må hvile mye, andre får mer energi og får gjort en masse som har stått på vent. Det er viktig å drikke godt med vann etter behandling. Det er med på å rense ut avfallsstoffer som frigjøres og skal ut av systemet. Mange opplever at plager blir bedre og av og til forsvinner helt.

Dr. Randolf Stone (1890-1981) fra Østerrike/USA grunnla polaritetsterapien. Han hadde en søken etter åndelig utvikling og brukte i unge år mye tid på å studere religion. Det gikk etter hvert opp for ham at det han ønsket mest var å kunne hjelpe mennesker som led. Derfor begynte han å studere og praktisere ulike medisinske tradisjoner. Han utdannet seg til osteopat, kiropraktiker, naturopat, naprapat og nevropat. Dr. Stone søkte stadig videre. Han reiste til Østen og studerte ayurveda, yoga, meditasjon og tradisjonell kinesisk medisin. Ved å kombinere disse ulike tradisjonene utviklet han polaritetsterapien.

 

Posted in Uncategorized.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>